Cennik


Wpisowe

450zł

Opłata gwarantująca miejsce w naszym żłobku.

Wpisowe jest należnością wpłacaną w momencie zapisu dziecka, tytułem zadatku na poczet świadczenia opieki. Jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Wpisowe obejmuje ubezpieczenie NNW, koszty materiałów edukacyjnych, plastycznych, pościel, nocnik.


Opłata coroczna

150zł

Dotyczy dzieci kontynuujących pobyt w naszym żłobku.


Czesne 

1050zł 

do 10 godzin opieki dziennie,
w ramach opieki również zajęcia dodatkowe


Uzyskaliśmy  dofinansowanie z Programu Maluch + 2019, które zmniejsza czesne o 100 zł. 

Od stycznia 2019 wynosi 950 zł

dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie po uzyskiu dotacji z UM Chorzów opłata czesnego od 1 lutego 2019 r. wynosi miesiecznie

400 zł


Oferujemy również karnety godzinowe - do wykorzystania w przypadku wolnych miejsc:

10 godzin w miesiącu 170zł
20 godzin w miesiącu 300zł
30 godzin w miesiącu 370zł
40 godzin w miesiącu 420zł
50 godzin w miesiącu 460zł

Wyżywienie


13,50/ dzień

 


 Jednorazowy pobyt dziecka lub opieka poza godzinami otwarcia żłobka:

20 zł

za godzinę opieki 

 

Istnieje możliwość zorganizowania opieki w weekendy w żłobku lub w domu rodziców.