Cennik


Wpisowe

450zł

Opłata gwarantująca miejsce w naszym żłobku.

Wpisowe jest należnością wpłacaną w momencie zapisu dziecka, tytułem zadatku na poczet świadczenia opieki. Jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Wpisowe obejmuje ubezpieczenie NNW, koszty materiałów edukacyjnych, plastycznych, pościel, nocnik. Wpłacane jest rok przed przyjęciem dziecka.


Opłata coroczna

150zł

Dotyczy dzieci kontynuujących pobyt w naszym żłobku.


Czesne 

1085zł 

do 10 godzin opieki dziennie,
w ramach opieki również zajęcia dodatkowe. 

 

dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie po uzyskiu dotacji z UM Chorzów opłata czesnego od 1 lutego 2019 r. wynosi miesiecznie

400 zł


Oferujemy również karnety godzinowe - do wykorzystania w przypadku wolnych miejsc:

10 godzin w miesiącu 200zł
20 godzin w miesiącu 310zł
30 godzin w miesiącu 380zł
40 godzin w miesiącu 430zł
50 godzin w miesiącu 470zł

Wyżywienie


13,50/ dzień

 


 Jednorazowy pobyt dziecka lub opieka poza godzinami otwarcia żłobka:

25 zł

za godzinę opieki 

 

Istnieje możliwość zorganizowania opieki w weekendy w żłobku lub w domu rodziców.